سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی هنروربیدختی – نماینده رسمی بیمه آسیا
مریم هنروربیدختی – مدرس دانشگاه و نماینده رسمی بیمه آسیا

چکیده:

شرکتهای بیمه درایران برای جذب بازاریاب و نماینده دارای چارچوب و قاعده یکسان و صحیحی نیستند این موضوع به یکی از معضلات بزرگ شرکت های بیهم ای تبدیل شده که درخصوص ان بحث و تبادل نظرهای زیادی انجام گردیده است عدم توجه به این مهم سبب گردیده تا بازاریابان و نمایندگان غیرحرفه ای بدون آموزش صحیح وارد صنعت بیمه شده و با ارایه مطالب نادرست نارضایتی بیمه گذاران و شرکت های بیهم ای را به دنبال داشته باشند دراین مقاله به ارایه راهکارهای مناسب نحوه صحیح جذب و آموزش بازاریابان درراستای تشکیل شبکه فروش قوی پرداخته شده است همچنین جهت ارایه یک فروش موفق به چند راهکار کلیدی اشاره میگردد.