سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سید رضا سلامی – استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی اصغرنیا – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

در این مقاله در ابتدا به اشاره به مطالعات صورت گرفته در منابع آکادمیک، به دسته بندی و بررسی موانع عمده انتقال فناوری می پردازیم . سپس به تشریح موانع اصلی از دیدگاههای مختلف می پردازیم ودر نهایت ، به جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعه انجام گرفته خواهیم پرداخت و پیشنهاداتی برای تسهیل انتقال فناوری ذکر خواهد شد. و در نهایت به معرفی راهکارهایی برای برون رفت از حلقه باطل عقب ماندگی سیستماتیک از چرخه نوآوری جهانی خواهیم پرداخت.