سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امان الله شفایی –

چکیده:

ماده هشتادویکم قانون اساسی افغانستان نقش و اهمیت شورای ملی را اینگونه بیان می کند شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر و اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند اساسا نمود دمکراسی درجوامع با پارلمان عجین است کشورهایی که دمکراسی پذیرفته شده ای دارند دارای پارلمان مستقل و کارآمد هستند و کشورهایی که با نظام سلطنتی مطلق نه مشروطه و یا جمهوری اسمی اداره می شوند نتیجه آن رژیم هایدیکتاتوری یا شبه آن است دراین رژیم ها یا پارلمان وجود ندارد و یا اینکه اعضای پارلمان دست نشانده و مطیع حاکمند و درراستای سیاست های حکومت حرکت می کنند باید گفت که پارلمان دررژیم های گذشته افغانستان دارای چنین نقشی بوده است اینک درآستانه فراز دیگری از تاریخ جدید افغانستان قرار گرفته ایم ۲۷ سنبله شهریور روزی استکه بسیاری به آن چشم دوخته اند تا شاهد برگزاری انتخابات پرشور و کم نقص باشند. انتخابات شورای ملی دربرگیرنده دو مجلس ولسی جرگه مجلس عوام و مشرانوجرگه مجلس سنا است دراین انتخابات علاوه بر انتخاب تمامی اعضای ولسی جرگه یک سوم از نمایندگان مشرانوجرگه نیز انتخاب خواهند شد.