سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر رهبر – سازمان آتش نشانی تهران
داود براتی – سازمان آتش نشانی تهران

چکیده:

در این تحقیق که به روش میدانی انجام پذیرفته، آتش سوزی های سال ۱۳۸۸ شهر تهران از جنبه های تعداد و مقایسه با سالیان قبل، خسارت مالی آتش سوزی ها از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۸ ، پراکندگی حریق در مناطق شهرداری تهران و توزیع حریق بر اساس تصرف مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیقات نشان میدهد در سالهای ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ بارشد آتش سوزی مواجه بودیم که این میزان در سال ۱۳۸۶ ، رقم ۴۰/۹ درصدبوده است. بیشتر رشد آتش سوزی از جنبه تعداد، در تصرفات گذرگاه ها با ۲۷/۳۲ درصدفضای سبز با ۲۴/۵ درصد و مسکونی بوده است. افزایش خسارت مربوط به تصرفات انباری، صنعتی و کسبی تجاری بوده است.