سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سودابه حسن زاده بارانی – کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان

چکیده:

گاهی چاله ها و شکافهای عملکردی افراد درمشاغلشان ریشه درعوامل و مواردی دارد که آموزش می تواند پوشش دهنده و برطرف کننده ان باشد ولی بایستی اذعان کرد که آموزش درمان همه دردهای عملکردی نیست پس شناسایی و تحلیل مساله دراین زمینه امری ضروری می باشد قبل از شروع هرنوع آموزشی اطمینان از پاسخ مثبت به این سوال اساسی است آیا آموزش پاسخ مشکل موجود می باشد؟ دراین مقاله سعی بران شده تا به برخی از آسیب های فرایند آموزش که گریبانگیر بخشهای آموزشی کشور است با تاکید بر ارزشیابی آموزشی اشاره شود اینم وارد حاصل تجربه عملی نویسنده در فعالیت های آموزشی است.