سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه بصیری –

چکیده:

در میان ادیان الهی، اسلام یک دین اجتماعی است و در آن آرمان ها و ایده های جمع گرا فراوان دیده می شود، در نهج البلاغه،که ازیکی از مهم ترین منابع دین اسلام است؛ به این مهم بسیار پرداخته شده است.از عوامل مؤثردرآسیب یک جامعه به ویژه سیاست ازنگاه امام علی(ع)آسیب هنجارهای اخلاقی نادرست می باشد. از منظرامیرمؤمنان(ع) آنچه مایه برتریآدمیان و سبب والایی شأن ایشان است، کرامتهای اخلاقی است و این کرامتها در اداره امورنقشی اساسی داردکسانی که در جایگاه اداره امور قرار می گیرند، بیش از هر چیز به مکارم اخلاق و بزرگواریهای انسانی نیازمندند.حضرت دستور العملهایی برای کسانی که مسئولیتی به آنها داده می شد صادر می فرمودند،در این مقاله به شمه ای از توصیه های ایشان در خصوص آسیبهای اخلاق سیاسی-اجتماعی پرداخته می شود از جمله دستور العمل های معنوی- عدالت-بردباری ومدارا-ساده زیستی –امانتداریواخلاق صحیحی که لازمه این عملکرد است.