سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرهام عظیمی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

یک مطالعه جامع و مانع در مورد آسیب های حرفه ای کارکنان، می بایست با استفاده از یک رویکرد چند وجهی صورت پذیرد که در آنطیف گسترده ای از عوامل موثر در این زمینه شامل مسائل روانشناختی ، محیط کار، فرهنگ حاکم، شرایط اقتصادی و ظرافت ها ی شغلیمورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر امروزه، اهمیت رعایت منشور اخلاقی سازمان اگر از تحقق اهداف عملکردی نظیر تحقق بودجه فروشو یا سود سالانه بیشتر نباشد، کمتر نیست. در این تحقیق، ابتدا بر اساس تعالیم اسلامی، آسیب های حرفه ای اداری از منابع استخراجشده و سپس این شاخص ها از طریق یک تحقیق میدانی، مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته اند؛ بدون آنکه منبع اخذ آنها به پرسش شوندگاناطلاع داده شود. تحلیل های آماری نشان می دهد تمامی عوامل اخذ شده از منابع اسلامی، از لحاظ آماری نیز دارای سطح اهمیت بالاهستند.