سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم شیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پاسارگاد (سعادتشهر)، گروه زبان و ادبیات فارسی
مرجان انتظار شبستری – کارشناس ارشد شیمی معدنی، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

چکیده:

آسیب اجتماعی یک اختلال و ناهمجاری است که سبب زیان دیدن کل جامعه یا گروه بزرگی از آن می شود و آسیب شناسی اجتماعی به بررسی و شناخت این ناهنجاری ها می پردازد تا بتواند با راهکارهای مناسب، کژروی ها را ریشه کن کند. ادبیات پارسی، عرصه ی بروز انواع آسیب های اجتماعی است و با پژوه در آن می توان به رفع این ناهنجاری ها کمک کرد. کتاب قابوس نامه نوشته ی امیرعنصر المعالی کیکاوس بن اسکند بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، یکی از آثار گران سنگ ادب پارسی است که به عنوان یک اندرزنامه و کتاب زندگی، بازتاب دهنده ی باورها و اندیشه ها، آرمان ها، کردارها، آداب و رسوم و مضامین اجتماعی روزگار نویسنده است. قابوس نامه، بسیاری از آسیب های اجتماعی روزگار خود را نشان داده است.