سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تهمینه محمدعلیزاده – کارشناس ارشد آموزش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

چکیده:

مبحث آسیب شناسی به منظور شناسایی چالشها و مشکلات موجود و راه کارهای مرتبط با آنها مطرح گردید تاکید اصلی برمشکلات و نارسایی هایی است که فرایند آموزش سازمان درعمل با آنها روبرو می شود به منظور اصلاح این نارسایی ها نخست باید آنها را شناسایی دسته بندی و تجزیه و تحلیل نمود به این منظور عواملی که سیستم و فرآیند آموزش سازمان را مورد آسیب قرار میدهد به دو دسته کلی و اجرایی تقسیم می شوند که به این شرح می باشند چالش کلی کاربردی نبودن آموزشها، عدم نیاز سنجی واقعی، موازی کاری و نقایص مقرراتی، چالشهای اجرایی: فقدان ضمانت حسن انجام کار، فقدان آزمون، فرهنگ نامناسب، سمینارها و کنفرانسها، ناعادلانه بودن سهمیه ها عدم انگیزش پرسنل زمان بندی ناصحیح، اولویت دادن کمیت برکیفیت.