سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید تابلی – کرمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مهدی جمشیدی گوهرریزی – کرمان مرکز تحقیقات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

چکیده:

نکته مهم و کلیدی دردستیابی به توسعه پایدار اقتصادی توجه به نیروی کار و حفظ و کرامت انسان به عنوان مهمترین مولد و گرداننده اصلی در راستای توسعه پایدار است مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوب شرق به عنوان یکی از بازوهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی با اعتقاد برشعار صیانت از نیروی انسانی مولد کشور اساس محور توسعه پایدار فعالیت های آموزشی خود را درزمینه ایمنی و بهداشت درقالب دوره های عمومی تخصصی و علمی کاربردی به واحدهای مختلف تولیدی صنعتی کشاورزی و خدمات ارایه می دهد لذا دراین مقاله ابتدا به بررسی مفاهیم آموزش و ایمنی پرداخته و ضرورت آموزشهای ایمنی را با عنایت به آمارهای تکان دهنده حوادث سازمان بین المللی کار ILO) خاطر نشان کرده ایم سپس عملکرد آموزش کارگران بخش معادن ذغال سنگ استان کرمان را مورد کنکاش قرار داده ایم و مشخص گردیده دراین بخش مهم اقتصادی استان به عبارت دیگر کشور بدلیل کاهش فروش و کمبود شدید نقدینگی آموزشهای ایمنی کارگران تحت الشعاع قرار گرفته و مسئولین معادن صرفا به آموزشهای کوتاه مدت اکتفا نموده اند که مسلما در بروز حوادث ناشی ازکار تاثیر بسزایی خواهد داشت