سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رویا حسن زاده – مدرس رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی دانشجوی دکتری جامعه شناسی

چکیده:

ایران از جمله کشورهای در حال گذار و توسعه یافتگی است که استان مرکزی و شهر اراک را نیز شامل می شود شهر اراک و حومه به لحاظ وجود کارخانجات متعدد صنعتی نیروگاه و … به عنوان محلتحولات تکنولوژیکی در سطح منطقه و ملی شناخته شده است نمود عینی آن در سهم بخشهای اقتصادی تولید و اشتغال نیرویی پیش برنده درتحولات و در بخش صنعت و صنعتی شدن است لذا به لحاظ برخوردار بودن از قابلیت ها و توانمندسازی های دیگر همچون منابع طبیعی و یا مناظر طبیعی می توان از رشد اقتصادی مطلوبی نیز برخوردار شد و علاوه بر آن به حفاظت از محیط زیست نیز پرداخت جهت دستیابی به توسعه ی پایدار زیرا کشورهای توسعه یافته برای کشورهای در حال توسعه در قالب گزارش براتلند توسعه ی پایدار بدون توجه به حفاظت محیط زیست و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی به لحاظ پایمال نشدن حقوق نسلهای آن تصور نمی کنند.