سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش پژوهشهای ادبی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حبیب الله عباسی – استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران
شهره معرفت – دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دوره مشروطه در ایران و عصر نهضت در مصر، روزگار تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی و ادبی بود. از جمله تحولات ادبی این روزگار، آفرینش گونه‌های جدید داستان بود. پیدایش اندیشه‌های تجددخواهانه، شکل‌ها و گونه‌های تازه‌ای را در ادبیات داستانی آفرید و این گونه‌های جدید، جریان تجدد را شدت بخشید. جریان ادبیات داستانی در روزگار معاصر، دستخوش فراز و نشیب‌های بسیاری شد و در معرض آسیب‌های مختلف قرار گرفت. این آسیب‌ها در دوره تکوین ادبیات داستانی ایران و مصر نمود بیشتری داشت. در این نوشتار با پژوهشی در تاریخ ادبیات داستان، به آسیب‌شناسی ادبیات داستانی ایران و مصر در دوره مشروطه و عصر نهضت پرداخته شده و انواع این آسیب‌ها مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.