سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مینا فرودی – دانشکه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران
نادر رهنما – دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده:

مطالعه انجام شده در رابطه با میزان آسیب دیدگی ۲۷ نفر از دختران بسکتبالیست نجف آباد صورت گرفته است و با استفاده از تحلیل آماری خی دو معنا داری بین میزان شیوع آسیب مکانیسم بروز آسیب و رابطه پست بازیکن با میزان آسیب همچنین رابطه شدت آسیب با سن مورد بررسی قرار گرفته است.