مقاله آسیب شناسی کتیبه معرق سنگ و کاشی خدای خانه مسجد عتیق شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی کتیبه معرق سنگ و کاشی خدای خانه مسجد عتیق شیراز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آل اینجو
مقاله معرق
مقاله سنگ
مقاله کاشی
مقاله آسیب شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عابداصفهانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری فرد مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتیبه معرق سنگ و کاشی اثری منحصر به فرد، بر جای مانده از عهد آل اینجوست که در نمای بالایی بنای خدای خانه مسجد عتیق شیراز قرار گرفته و مهمترین بخش از تزئینات این بنا را تشکیل می دهد. این کتیبه با گذشت زمان، متحمل آسیب های گوناگونی شده است که باید برای جلوگیری از ویران شدن بیشتر و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای تامین بقا و ادامه حیات این اثر ارزشمند، چاره ای اندیشیده شود.
در پژوهش حاضر تلاش برآن بوده تا با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی، آسیب های وارد شده بر اثر مورد نظر (بخش های باقیمانده از زمان ساخت کتیبه و مربوط به زمان بازسازی آن) و میزان آنها شناسایی گردد.
برای شناسایی عوامل آسیب رسان به بدنه و لعاب کاشی، از روش های دستگاهی (AAS, XRD) و (SEM-EDX) و برای شناسایی آسیب های وارد بر سنگ از روش های دستگاهی (XRD) و پتروگرافی استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشانگر آن است که این تزئین به سبب ساختار و ماهیت ویژه آن، از هنگام ساخت (چه از قرن هشتم و چه از زمان بازسازی) دچار آسیب شده و عوامل محیطی و دخالت های انسانی به مرور زمان افزون بر سرعت بخشیدن به روند آسیب های ناشی از مرحله ساخت، آسیب های جدیدی را نیز پدید آورده اند. با استناد به بررسی ها و آزمایش های انجام شده روی نمونه های مورد بررسی، از میان عوامل محیطی آسیب رسان، رطوبت نقش بارزتری را در فرسایش این اثر دارد.