مقاله آسیب شناسی کتاب های دین و زندگی از منظر توجه به نیازهای دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۵۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی کتاب های دین و زندگی از منظر توجه به نیازهای دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب شناسی
مقاله نیازهای زندگی دینی
مقاله تربیت دینی
مقاله برنامه زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرعارفین فاطمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در راستای تغییر برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی و تولید کتاب های دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی، توجه به نیازهای جوانان و نوجوانان در این مرحله سنی، شکل دیگری به خود گرفت، چرا که تلفیق مفاهیم قرآنی و معارف اسلامی، شیوه تازه ای را در ارائه برنامه و محتوای کتاب های درسی مربوط، عرضه می کند که به یادگیری پایدارتر و موثرتر منجر می شوند و پاسخ گویی به شبهات و تامین نیازهای زندگی مخاطبان از بعد دینی، تسهیل می گردد. از آنجا که ورود اطلاعات و فن آوری های جدید به عرصه های زندگی، نیازها و فرهنگ های جدیدی را به دنبال می آورند؛ ضرورت دارد در برنامه های درسی، ضمن پاسداری از ارزش ها و باور های دینی اسلام؛ زمینه ها و فرصت هایی متناسب با تغییر و تحولات جهانی در این حوزه از دانش و معرفت بشری، فراهم کرد و از رهگذر آن، دانش آموزان را برای زندگی و برنامه ریزی صحیح در عصر جدید، آماده نمود. یکی از اهداف بسیار مهم و اساسی در راهنمای برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی، راه زندگی (اخلاق، اعمال و آداب) نام دارد که مولفه های آن در پژوهش انجام شده، از طریق پرسش نامه باز پاسخ و مصاحبه، مورد نقد و بررسی ۳۱ نفر از دبیران مجرب و دانش آموزانشان، قرار گرفته و هدف آن، شناسایی آسیب های احتمالی ناشی از کاستی ها و ضعف های طراحی برنامه در این بخش به منظور بهبود و نیز شناسایی سایر نیازهای همین حوزه بوده است. لذا مبنای اصلی مطالعه حاضر و بحث در خصوص نیازهای دینی دانش آموزان به پشتوانه کتاب های درسی دین و زندگی، پاسخ گویی به سوال اساسی زیر بوده است: «آیا کتاب های درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی، نیازهای دانش آموزان را در خصوص برنامه زندگی، تامین می کنند.