مقاله آسیب شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب شناسی
مقاله شرط گام ابتکاری
مقاله مبانی اقتصادی
مقاله شخص با مهارت معمولی در دانش
مقاله اظهار نظر مبتنی بر استنباط شخصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرط گام ابتکاری که به ظاهر رشد نوآوری را تضمین می کند و توسعه صنعتی و اقتصادی را به دنبال دارد، علی رغم بهره مندی از فواید بسیار، همیشه با چالش هایی مواجه بوده که در برخی موارد چنین چالش هایی با مبنای نظام اختراعات در تعارض است و نشان می دهد که نظام اختراعات همیشه به لحاظ اجتماعی مفید نیست. تحلیل چالش های مذکور عمدتا بر اساس مبانی اقتصادی و ابزارهای ارزیابی شرط مزبور یعنی ارزیابان و شخص با مهارت معمولی در دانش، صورت می گیرد. نظام اختراعات ایران نیز به لحاظ تقنینی و اجرایی در این خصوص قابل انتقاد بوده و نیازمند اصلاح است. در مقاله حاضر برآنیم تا ابتدا آسیب شناسی اقتصادی راجع به ارزیابی شرط گام ابتکاری را در نظام اختراعات بررسی، سپس معیار مناسب را که مشابه نظام کپی رایت بوده، ارائه و پیشنهادات لازم را تبیین نماییم.