مقاله آسیب شناسی بعد سیاسی هویت ملی در عصر جامعه اطلاعاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی بعد سیاسی هویت ملی در عصر جامعه اطلاعاتی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه اطلاعاتی
مقاله بعد سیاسی هویت ملی
مقاله فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی
مقاله اینترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال میباشد که چه آسیبهایی متوجه بعد سیاسی هویت ملی افراد در عصر جامعه اطلاعاتی شده است. آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر این است که، استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی موجبات تضعیف بعد سیاسی هویت ملی را فراهم آورده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در جامعه اطلاعاتی، ابعاد سیاسی هویت ملی شهروندان، در نتیجه تحولات ناشی از فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و استفاده بیشتر افراد از رسانه متعامل و غیر انحصاریاینترنت، خصلت چند ارزشی، بازتابیو سیال پیدا کرده و به همین سیاق هویت ملی آنان در ابعاد سیاسی نیز تضعیف شده است.