مقاله آسیب شناسی اعتیاد به اینترنت (مطالعه موردی: شاهین شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی اعتیاد به اینترنت (مطالعه موردی: شاهین شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد به اینترنت
مقاله شاهین شهر
مقاله چت
مقاله هرزه نگاری
مقاله احساس تنهایی و افسردگی
مقاله ارضای نیازها در اینترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک احمدی حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ورود هر فناوری جدید به جوامع، باعث ایجاد تغییرات مثبت یا منفی در زندگی بشر می شود. عوامل متعددی نوع تاثیر فناوری را تعیین می کند؛ ازجمله نوع استفاده از آن. اینترنت به عنوان یکی از فناوری های قرن حاضر، به علت جذابیت های خاص برای برخی از افراد، مساله «اعتیاد به اینترنت» را به همراه می آورد. در این مقاله تلاش می کنیم اعتیاد به اینترنت را به عنوان آسیبی اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم.
اعتیاد به اینترنت به استفاده افراطی و وسواس گونه از اینترنت گفته می شود که می تواند باعث ایجاد مشکلات روانی، اجتماعی، درسی، شغلی و همچنین ایجاد مشکلات فیزیکی مثل چشم درد، کمر درد، تغییر در الگوی خواب و تغذیه در فرد شود.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کاربرانی است که در کافی نت های شاهین شهر اصفهان در زمستان ۱۳۸۸ از اینترنت استفاده کرده اند. درمجموع، با ۱۷۰ نفر از این کاربران مصاحبه، و داده های مورد نیاز برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش گردآوری شد. برای جمع آوری اطلاعات اصلی از پرسش نامه IAS یانگ استفاده، و سپس ارتباط این اعتیاد با نظریه «ارضای نیازها» بررسی شد.
نتایج نشان می دهد ۴ نفر (۲٫۳ درصد) نمره بالای ۸۰ داشتند و در زمره گروه اول یا اعتیاد شدید بودند؛ ۴۶ نفر (۰۵٫۲۷ درصد) اعتیاد متوسط داشتند؛ ۱۲۰ نفر هم (۵۸٫۷۰ درصد) نمره پایین تر از ۵۰ به دست آوردند و کاربر معمولی بودند. بین استفاده افراطی از اینترنت و ارضای نیاز ها نیز رابطه وجود دارد. با اینکه در حال حاضر، موضوع اعتیاد به اینترنت در جامعه مورد مطالعه در وضعیت عادی و غیر آسیبی قرار دارد، انتظار می رود حرکت گروه دوم (اعتیاد متوسط) به سمت اعتیاد شدید (پدیده مورد مطالعه) شکل آسیبی به خود گیرد.