سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه غیاثوند – دانشجوی آارشناسی ارشد سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور- پژ وهشک
طیبه محتاط – رئیس گروه دیرینه شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
محمود رضا مجیدی فرد – عضو هیئت علمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- پژوهشکده علوم ز
بهزاد فراهانی – کارشناس گروه دیرینه شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

چکیده:

در این مطالعه آستراکودها و محیط رسوبی سازند قم مورد بررسی قرار گرفتند. جنس های Cytheridea و Aurila رسوبگذاری در یک محیط دریایی کم عمق را نشان می دهند. اما در برخی لایه ها وجود جنس های Loxoconchidea ،Ruggieria و Hermanites همراه آن ها نشان از پیشروی دریا و افزایش عمق است. همچنین یک ناپیوستگی محلی مشخص شد.