سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صغری عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان-محیط زیست و منابع طبیعی
شیرین محمدخان – استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران

چکیده:

سرعت باد بعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی باد، عامل انتقال ذرات خاک با مکانیسمهای مختلف تعلیق، جهش و خزش است. فرسایش بادی زمانی اتفاق می افتد که سرعت باد به حدی برسد که بتواند ذرات را با خود حمل کند، این سرعت را سرعت آستانه فرسایش بادی می گویند. تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی از مبانی اساسی کنترل باد و حفاظت خاک در مناطق بیابانی محسوب می شود. در مواردی که سرعت باد کمتر از سرعت آستانه فرسایش بادی باشد، نیازی به کنترل فرسایش بادی نخواهد بود.در این مقاله علاوه بر معرفی برخی از موارد استفاده سرعت آستانه فرسایش بادی، مانندایجاد بادشکن، رسم گلطوفان و… اشاره ای نیز به برخی از روشهای محاسبه آن از قبیل روشهای تعادل کسری زمان، تعادل کسری زمان گاوسی، روش لحظه ای، رگرسیون گیری، روش ولکیانوف و … شده است. اساس هر یک از روشهای محاسبه آستانه مجموعه ای از مفروضات وتعمیم مفاهیم است. تعیین اینکه کدام تعمیم از دیگران دقیق تر است سخت است. شفاف سازی معانی مرتبط با اندازه گیری آستانه نیاز است. یکی دیگر از راه حلهای بالقوه، توسعه روش استاندارد است ، با این حال ، یک روش استاندارد تقریبا مشخصات در هر جنبه ای از سیستم اندازه گیری را نیازدارد. تجدید و تمرکز دقیق بر روش هایی جهت اندازه گیری آستانه به محققان برای توسعه مدل های قوی تری برای حمل و نقل کمک می کند که به نفع همه جنبه های ژئومورفولوژی بادی است.