سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میر جعفر صادق صفری – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی – دانشکده فنی دانشگاه
میر علی محمدی – دانشیار گروه مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی- دانشکده فنی دانشگاه ا
محمد منافپور – استادیار گروه مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی- دانشکده فنی دانشگاه
گلعذار گیلانی زاده – کارشناس مهندسی مکانیک سیالات

چکیده:

این مطالعه تفاوت بین دو پدیده آستانه ته نشینی و آستانه حرکت ذرات رسوبی را مشخص می کند. در این تحقیق از داده های آزمایشگاهی لاولس ۱۹۹۲ Loveless که بر روی آستانه ته نشینی رسوبات در کانال ها با جداره ثابت تحقیق نموده، استفاده شده است. معادلات جدید برای آستانه ته نشینی در کانالها با جداره ثابت با مقاطع دایره ای، مستطیلی و U شکل ارائه شده و با معادلات سرعت بحرانی جریان برای آستانه حرکت رسوبات در کانالها با جداره ثابت مقایسه شده است. تأثیر شکل سطح مقطع کانال بر آستانه ته نشینی رسوبات بررسی شده و مقطع ایده ال برای طراحی کانال ها با جداره ثابت پیشنهاد شده است.