مقاله آزمون کارایی زیربخش های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: آزمون کارایی زیربخش های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی
مقاله آزمون گردش
مقاله آزمون ریشه واحد دیکی
مقاله فولر
مقاله نسبت واریانس لو و مکینلی
مقاله گشت تصادفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری زاده عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت های گذشته نمی توان قیمت های آینده را پیش بینی کرد. هدف تحقیق حاضر، آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش های بورس اوراق بهادار تهران (۵۰ شرکت برتر بورس، ۳۰ شرکت بزرگ و شرکت های اصل ۴۴) است. در پژوهش حاضر، کارایی بازار در زیربخش های ۵۰ شرکت بر تر بورس، ۳۰ شرکت بزرگ و شرکت های اصل ۴۴ عرضه شده، در سطح ضعیف، با استفاده از چهار مدل (آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی) مورد سنجش قرار گرفته است.