سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین مشکات – سرپرست بخش ماشین های کشاورزی هنرستان کشاورزی شهید دکتر بهشتی ارومیه
مجید علینژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در کشت مکانیزه بذر منوژرم چغندر قند فاصله قرارگیری بذرها برروی دریفهای کاشت و همچنین فاصله یکنواخت ردیفهای کاشت با یکدیگر و از طرف دیگر عدم وجود محل نکاشت مهمترین عوامل جهت افزایش راندمان محصولی می باشد یکی از موثرترین فاکتورهای تاثیرگذار بر دقت کشت مکانیزه ضریب کرویت بذر می باشد که بطور مستقیم بریکنواختی حرکت بذر در دستگاه کارنده و عملکرد دستگاه کارنده تاثیر گذار است دراین تحقیق جهت افزایش ضریب کرویت بذر مونوژرم چغندر قند از دستگاه ساخته شده پلتینگ بذر استفاده شده است که با استفاده ازنیروی گریز ا زمرکز فرایند پوشش دهی را انجام می دهد در بررسی ها و ارزیابی های انجام یافته به این نتیجه رسیده شده که این روش در مقایسه با سایر روشهای موجود با توجه به نحوه انجام فرایند پوشش دهی به لحاظ عملکردی و زمانی بسیار موثر می باشد.