سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهره صفارزاده متین – استادیار گروه شیمی آلی و دارویی – پژوهشکده فناوریهای شیمیایی – سازمان پ
حیدر محمودی نجفی – استادیار گروه شیمی آلی و دارویی – پژوهشکده فناوریهای شیمیایی – سازمان پ

چکیده:

با توجه به اهمیت موضوع تعیین میزان هیدروزن در یک سیستم ذخیره سازی هیدروزن ، از جمله برای بررسی تکرار پذیری فرایندهای جذب/واجذب در موترد ذخیره ساز هیدروزن ، استفاده از روشهای استاندارد و شناخته شده که توسط دستگاههای موجود قابل پیاده سازی باشد ضروری است. بر این اساس در این مقاله ضمن مروری بر روشهای وزنی ، حجمی ، گرمایی و الکتروشیمیایی برا اندازه گیری میزان هیدروژن ذخیره شده ، معتبر سازی این روشها نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد . همچنین استانداردهای بین المللی موجود در زمینه فناوریهای هیدروژن و ذخیره سازی آن در سیستمخای مختلف گازی ، مایع و جامدهای جاذب هیدروژن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.