سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا سعیدی – گروه آمار دانشگاه بیرجند
محمدقاسم اکبری – گروه آمار دانشگاه بیرجند

چکیده:

در آزمون فرضیه های آماری مانند دیگر مسائل آماری، ممکن است با مفاهیم فازی مواجه شویم. در این مقاله به بررسی آزمون فرضیه های فازی برای پارامترهای توزیع پارتو براساس داده های رکوردی می پردازیم. همچنین یک تابع چگالی احتمال جدید با پارامترهای فازی را تعریف می نماییم و با استفاده از لم نیمن – پیرسن به آزمون فرضیه های ساده فازی خواهیم پرداخت