سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم سالاری جزی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی – دانشیار گروه هیدرولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا دانش خواه – استادیار گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حوضه کارون و دز بستر تغییرات گسترده ای در حوضه آب و خاک شامل احداث سد، تغییر کاربری زمین، تغییر پوشش زمین و … بوده است. به منظور بررسی اثر این تغییرات بر آب دهی رود کارون، سری های زمانی مشخصه های جریان برای تعیین نقطه شکست و روند مورد آزمون قرار گرفت. اگر چه وجود نقاط شکست در سری های مورد بررسی از لحاظ آماری معنی دار نبود ولیکن با توجه به در نظر گرفتن نقاط پتانسیل شکست مشخص شد که بر خلاف روند مثبت نشان داده شده در کل سری، همه جز سری ها دارای روند نزولی است