مقاله آزمون ترسیم ساعت: غربال اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۱۶ تا ۲۲۲۷ منتشر شده است.
نام: آزمون ترسیم ساعت: غربال اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله اختلالات شناختی
مقاله آزمون ترسیم ساعت
مقاله غربالگری شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی راد فخرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (MS یا Multiple sclerosis) یک بیماری التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی است که در آن، نشانه های اولیه در افراد جوان، بین ۴۰-۲۰ سالگی بروز می کند. شیوع اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ۶۵-۴۵ درصد است که به حساسیت و دقت آزمون های نوروسایکولوژیکال بستگی دارد. در این مطالعه، با استفاده از آزمون نوروسایکولوژیک ترسیم ساعت، غربال اختلالات شناختی مبتلایان به MS نوع عود کننده- بهبود یابنده انجام شد.
روش ها: در این پژوهش مورد- شاهدی که در انجمن MS اصفهان انجام شد، ۴۹ زن مبتلا به MS نوع عود کننده- بهبود یابنده و ۴۳ زن سالم با روش نمونه گیری هدفمند با همتاسازی سن، IQ (intelligence quotient) و تحصیلات، با آزمون ترسیم ساعت به منظور غربال اختلالات شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان دهنده تفاوت معنی دار هر دو گروه در آزمایه ترسیم آزادانه ساعت ۱:۴۵ دقیقه و آزمایه کپی کردن از روی ساعت ترسیم شده توسط آزماینده (ساعت ۳) بود (P<0.001). همچنین افراد گروه بیمار خطای بیشتری را در ترسیم ساعت، جای گذاری اعداد، عقربه ها و نمایش زمان خواسته شده نشان داده اند. نتیجه منحنی ROC (Receiver operating characteristic) نشان داد که این آزمون، دارای حساسیت ۹۲ درصد و اختصاصی بودن ۸۹ درصد می باشد.
نتیجه گیری: افراد مبتلا به MS در ترسیم ساعت، خطای بیشتری نشان می دهند که می تواند ناشی از حساسیت آزمون نوروسایکولوژیکال ترسیم ساعت، در غربال اختلالات شناختی باشد و می توان از این آزمون به عنوان ابزار غربالگری و پایش اختلالات شناختی در مبتلایان به MS استفاده کرد.