مقاله آزمون تجربی انگیزه های مدیریت جریان نقدی حاصل از عملیات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی از صفحه ۲۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: آزمون تجربی انگیزه های مدیریت جریان نقدی حاصل از عملیات
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات
مقاله ناتوانی مالی
مقاله پایداری سود
مقاله واگرایی سود و جریان نقد حاصل از عملیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرقائم ام البنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی مدیریت جریان وجه نقد حاصل از عملیات و نیز به شناسایی انگیزه هایی می پردازد که در ترغیب شرکت ها به انجام مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات موثر هستند. انگیزه های مورد بررسی شامل: اول ناتوانی مالی؛ دوم، پایداری کمتر سود؛ و سوم، واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات است. مدیریت جریان نقد را می توان «قضاوت مدیران در انتخاب رویدادها برای اصلاح گزارشگری مالی، به منظور گمراه نمودن استفاده کنندگان بیرونی و به وجود آوردن نتایج مثبت» تعریف کرد. این پژوهش از نظر روش، جزو تحقیقات همبستگی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۹ و نمونه پژوهش شامل ۱۳۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات و پایداری کمتر سود؛ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات است، تاثیر ناتوانی مالی در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات به اثبات نرسید.