مقاله آزمون تاثیر فناوری های مهارت محور بر اشتغال نیروی کار ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۶۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: آزمون تاثیر فناوری های مهارت محور بر اشتغال نیروی کار ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع هزینه
مقاله اشتغال
مقاله تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر
مقاله واردات فناوری
مقاله تحقیق و توسعه طبقه بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادزاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی کریم
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوری های مهارت محور، بهره وری و بازده تولید را افزایش داده و بدین وسیله از تورم می کاهند و بر درآمدها می افزایند. از سوی دیگر، مهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق و استفاده فیزیکی و عملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده و نقش مکمل آن را دارد.
هدف این مطالعه، ارزیابی رابطه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری با نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران در دوره زمانی ۱۳۵۰ – ۱۳۸۵ می باشد. بدین منظور، با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهرا نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است.
بر اساس نتایج به دست آمده، فناوری و سرریز آن مکمل نیروی کار ماهر و جانشین نیروی کار غیرماهر می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیان کننده رابطه مکملی سرمایه با نیروی کار ماهر و جانشینی آن با نیروی کار غیرماهر است.