سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدتقی ضیایی بیگدلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
کیومرث بهرامی – ۲دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با بکار گیری راهبرد معاملاتی (استراتژی) معکوس سعی در حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری می باشنداین استراتژی بیان می دارد ، سهامی که در گذشته عملکرد ضعیفی داشته (سهام بازنده) را خریداری کرده و سهامی که در گذشته عملکردی موفقداشته (سهام برنده) به فروش برسانیم ، به این دلیل که بازار سهام و سرمایه گذاران به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد اندازه نشان میدهند ،بنابراین سهام برنده تمایل به ارزش گذاری بیش از واقع و بالعکس سهام بازنده تمایل به ارزش گذاری کمتر از واقع داشته اند ، که با گذشت زمانبازار به اشتباه خود پی برده و قیمت های سهام برگشت بازده را تجربه خواهند کرد ، لذا می توان با خرید سهام بازنده و فروش سهام برنده دردوره های آتی به بازده غیرعادی دست یافت . نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه گذران با بکارگیری این استراتژی به بازده مازاد دست نخواهندیافت.