سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام صادقپور –
صدیقه رحیم پور –

چکیده:

در این مقاله، مساله آزمون یک فرض ساده درباره میانگین یک متغیر تصادفی فازی بررسی می شود. برای اینمنظور آماره آزمون را بر حسب فاصلهD