سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا جهانشاهلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی، تهران، ای
فرهاد حسین زاده لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی، تهران، ای
حجت حاتمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی، تهران، ای
عباس برزگری نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی، تهران، ای

چکیده:

یکی از موضوعات مورد علاقه محققین تحلیل پوششی داده ها (DEA) رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. تاکنون روش های زیادی در این زمینه ارایه شده است که یکی از آن ها روش سکستون می باشد. دراین مقاله باارائه یک روش آماری سعی شده است باحدوداطمینان خاصی مشکل ناشی از وجود جواب های بهینه چندگانه در فرم مضربی برطرف گردد.