مقاله آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۲۴۷ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آربیتراژ آماری
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله راهبرد معامله
مقاله کارایی بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: صالح آبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عیسایی تفرشی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (۱۳۹۱-۱۳۸۰) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تامین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.