سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل خدایاری آبکنار – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید شکرالهی –
مهدی نجاتی –

چکیده:

درمقاله حاضربه تشریح و ارزیابی فرایند انجام ازمونهای ارتعاشات روبش سینوسی و اتفاقی روی مدل سازه ای Sm طرح اولیه نانوماهواره رصد ۱ که تحت نام مسعود ۱ نامگذاری گردیده است مبتنی براستاندارد تست های ارتعاشی آژانس فضایی اروپا موسوم به ecss درفاز کیفیت سنهجی سازه پرداخته شده است این ازمون ها درازمایشگاه ازمونهای محیطی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 ازمرکز استاندارد ایران انجام گرفته است براساس استاندارد ECSS ازمونهای روبش سینوسی و اتفاقی درسه راستای عمود برهم که یکی از آنها درامتداد پیشرانش موشکماهواره بر انتخاب شده است انجام گرفته است میزان تراز ومدت زمان انجام این ازمونها برطبق میزان درنظر گرفته شده درفاز کیفیت سنجی این استاندارد می باشد کلیه اطالعات مورد نیاز اموزنهای فوق از شناسنامه ی سازگاری فنی ماهواره و موشک ماهواره بر استخراج شده است درمدل سازی کلیه زیرسیستم ها ازقبیل بارمحموله دراینجا دوربین باتریها کامپیوتر روی برد گشتاورده نده های مغناطیسی اجزای مخابراتی و .. بصورت جرم معادل شبیه سازی میشوند و از این رو گاهی اوقات به مدل سازه ای مدل جرمی نیز گفته میشود.