سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل خدایاری آبکنار – دانشگاه صنعتی مالک اشترتهران
سعید شکرالهی –
فرهاد عادل –

چکیده:

دراین مقاله به تشریح نحوه انجام و ارایه نتایج حاصل ازازمون های ارتعاشی سینوسی و اتفاقی روی مدل مهندسی EM طرح نهایی نانوماهواره رصد ۱ مبتنی براستاندارد تست های ارتعاشی اژانس فضایی اروپا موسوم به ECSS درفاز کیفیت سنجی سازه پرداخته شده است طرح نهایی نانوماهواره رصد ۱ به دلیل الزامات سیستمی و نیازمندیهای سازه ای برخلاف طرح اول که چهاروجهی بود بصورت هشت وجهی انتخاب شده است محل انجام این ازمون ها درازمایشگاه تست های دینامیکی سازمان مجری عملیات پرتاب ماهواره بوده است مدل مهندسی مدلی از ماهواره است که ازنظر شکل اندازه و عملکرد نماینده مدل پروازی بوده اما فاقد هرگونه قطعات یدکی باقابلیت اطمینان بالا است هدف ازانجام دوتست فوق کسب اطمینان ازقابلیت تحمل سازه و زیرسیستم های ماهواره دربرابر ارتعاشات فرکانس پایین یا ارتعاشات اتفاقی وارده ازسوی موشک حامل درطول فازپرتاب یادیگر شرایط محیطی ارتعاشی میب اشد تمامی اطلاعات موردنیاز ازمونهای ارتعاشی از شناسنامه ی سازگاریفنی ماهواره و ماهواره بر استخراج شده است.