سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عطااله نبئی – شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران-اموردیسپاچینگ ایران

چکیده:

بطور کل هرگونه خطایی در شبکه های توزیع می بایستی منجر به عملکرد سیستم حفاظتی گردد. در شبکه توزیع ۲۰KV، بر روی خطوط اصلی معمولا هیچگونه سیستم حفاظتی به جز حفاظت ابتدای فیدر در پستفوق توزیع قرار ندارد.(باستثناء تعداد معدودی ریکلوز و سکشن آلایزر) بنابراین انتظار می رود که هر گونه خطایی در شبکه اصلی ۲۰KV موجب تحریک سیستم حفاظتی و منجر به قطع بریکر ۲۰KV در ابتدای فیدر گردد. در خطاهای فاز-زمین، جریان اتصالی بستگی مستقیم به مشخصات و مقاومت الکتریکی مسیر عبور جریان خطا دارد. این مقاومت عموما شامل مقاومت سیستم نوترال در پست فوق توزیع، مقاومت زمین، مقاومت نقطه اتصال و مقاومت الکتریکی شبکه می شود.