سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

پس تهای گازی علاوه بر آزمایشات کارخان های پس از نصب نیز تحت آزمایش عایقی قرار م یگیرند. برای این منظور ازولتاژهای متناوب، ضربه و یا کلیدزنی نوسانی استفاده م یشود. با توجه به ولتاژ بالای لازم برای آزمایش، نیاز به تجهیزات نسبتاپیچیده با رو شهای خاص خود را دارد. در این مقاله ضمن بحث درزمینه رو شهای آزمایش، مراحل انجام آزمایش عایقی پست گازی ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گتوند علیا و مسائل بوجود آمده در آن پرداخته شده است. در پست گازی ۴۰۰ کیلوولتگتوند علیا، عملیات شک لگیری ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوولت و آزمایش عایقی نهایی با ولتاژ ۵۱۵ کیلوولت متناوب با کمک دستگا هها تست شرکتHighVolt باروش رزونانس سری( استفاده از دو راکتور فشار قوی بطور سری با یکدیگر) و جریانی در حدود ۴/۹ آمپریعنی توانی درحدود /۲۵۳ مگاولت آمپر با موفقیت انجام گرفت و در هر سه فاز پست، خطاهای عایقی روی قطعات عایقی مشاهده شد. نهایتا پس از مرتفع کردن خطاها تس تها با موفقیت تکمیل شدند.