سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عاطفه شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحمید متینخواه – استادیار جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اکالیپتوس جنسی متنوع از درختان گلدار متعلق به خانواده میراتاسه می باشد که اعضاء این جنس فلور درختی غالب قاره استرالیا را تشکیل داده اند. این گونه غیربومی بواسطه توجیهاتی از قبیل سریع الرشد بودن ومقاومت به خشکی به سرعت توسعه یافت و در نهالستانهای وابسته به سازمان جنگلها تکثیر و در اکثر طرحهای حفاظت آب و خاک و پارکهای شهری و جنگلی، جنگلهای مصنوعی واحدهای صنعتی وغیره کاشت می شود. فارغ از توجه به این نکته که این گیاه غیربومی هیچگونه سنخیتی با وضعیت اقلیمی ایران ندارد. هدف از این بررسی نگاهی اکولوژیک به کاشت گیاه غیربومی اکالیپتوس و اثرات آنها بر سیستم های حیات بخش اکوسیستم است. همچنین به منظور بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر روی آن، ظهورشناسی این گونه به روش توصیفی در طی سال های۸۲-۸۸ در محوطه فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت. نتایج نشان داد که معرفی گونه های بیگانه به یک اکوسیستم جدید صرف توانائی سازگاری این گونه با شرایط جدید بدون بررسی ابعاد اکولوژیک (اثر محیط برگونه و بالعکس) اثرات جبران ناپذیری بر سیستم های حیات بخش(آب، خاک و زیستمندان) و معیشت مردم خواهد گذاشت. از طرفی بررسی تغییرات اقلیمی بر ظهور شناسی این گونه نشان داد که علت از بین رفتن پایه های اکالیپتوس به علت افت شدید دما و کاهش بارندگی در سال ۲۰۰۸ بوده است