سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سمنان
رضا امینی آهی دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه سمنان

چکیده:

آزمایش امواج سطحی پیوسته روش نسبتا نوینی برای ارزیابی سرعت موج برشی و سختی خاک در محل می باشد عدم دستخوردگی و اغتشاش در توده خاک وهمچنین ارزان و سریع بودن آزمایش امواج سطحی در چند سال اخیر توجه بسیاری از محققین مهندسی ژئوتکنیک را به خود معطوف کرده است دراین مقاله در ابتدا روشهای ارزیابی ظرفیت باربری ارائه گردیده و سپس روش اندازه گیری سرعت موج برشری و سختی برجای زمین با استفاده از فناوری نوین امواج سطحی پیوسته معرفی شده است سپس براساس داده های موجود مطالعات ژئوتکنیکی خاک بر یک منطقه از سمنان و نتایج آزمایش امواج سطحی در محلهمبستگی میان ظرفیت باربری شالوده ها با سرعت موج برشی و دیگر خصوصیات خاک ارائه گردیده است.