سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مجدم – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
ابوالحسن عسگرشمسی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
علی حاجیلوی بنیسی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور شناسایی دقیق عملکرد توربوماشین ها روشهای تحلیلی و عددی مختلفی ارایه شده است که حائز اهمیت زیادهستند به هر حال با وجود محاسبات تحلیلی و روشهای عددی پیشرفته و پیچیده برای پیش بینی رفتار توربوماشین ها و هریک از اجرای آنها آزمایشهای تجربی جایگاه ویژه ای دارد علت این امر ماهیت پیچیده جریان و وسعت عملکرد سیستم و ساده سازی های زیاد روشهای محاسباتی است که باعث تقریب قابل توجه درپاسخ ها می باشد دراین بین آزمایشهای عملکردی از جایگاه ویژه ای برخوردارندچرا که اطلاعات جامعی از عملکرد ماشین درشرایط مختلف کاری میدهند و میتوانند معیار مناسبی جهت شناخت محدوده عملکردی و همچنین نقطه کاری ماشین باشند البته استفاده از نتایج تجربی درارزیابی توسعه و تکمیل نرم افزارهای پیش بینی رفتاری نیز کاملا ضروری و راهگشا است. دراینم قاله عملکرد یک توربوچارجر به منظور استخراج منحنی عملکردی توربین جریان شعاعی و کمپرسور گریز ازمرکز آن مورد بررسی قرارمیگیرد.