سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژده حجتی طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
محمدرضا اسدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

چکیده:

آزمایشات برداشت در مورد پر تقال در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ صورت گرفت که از تکان دهنده های شرکت لیزینگITF و تکان دهنده شاخه بزرگ ایستگاه آزمایش، در این آزمون استفاده شده بود. میانگین میوه های رسیده برداشت شده توسط تکان دهنده های شاخه بزرگ ۸۸ درصد و توسط تکان دهنده های شاخ و برگ ۸۵ % در دو فصل ، است. میانگین برداشت میوه با هر دو دستگاه و با استفاده از موا شیمیایی ریزشی در آزمایش ماه ژوئن سال ۱۹۷۰ %۹۲ برآورد شده است. برداشت میوه های نارس ( محصول سال بعد ) با تکان دهنده های شاخ وبرگ، کمتر از میوه های رسیده که با تکان دهنده شاخه بزرگ چیده شده بود، ساقه داشت. میانگین زمان برداشت در آزمایش ماه جوئن سال۰ ۱۹۷ ۱۱ دقیقه برای هر درخت با دستگاه تکان دهنده شاخه بزرگ و ۶ دقیقه با دستگاه تکان دهنده شاخ وبرگ بود، اما زمان مصرف شده برای تکان دادن درخت با بررسی آزمایشات در سال ۱۹۷۱ ، برای هر دو دستگاه، یکسان بود. شایان ذکر است که شکل و تراکم درخت عواملی مهمی در استفاده از روش برداشت،محسوب می شوند