سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علم تحقیقات خراسان رضوی،گروه مکانیک،نیشا
سید محمود ابوالحسن علوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،گروه مکانیک،مشهد،ایران

چکیده:

هدف ازاین مقاله بدست آوردن رابطه ای جهت محاسبه عدد ناسلت متوسط جریان سیال درهم روی استوانه با مقطع بیضوی می باشد برای صحه گذاری ازمقطع مدور استفاده شده است این کار به کمک آزمایشات عددی توسط یک نرم افزار صورت پذیرفته و جریان دو بعدی فرض شده است بدیهی است با داشتن فرمولهایی برای عدد ناسلت متوسط می توان بدون ازمایش عددی توسط فرمول بدست آمده انتقال حرارت را محاسبه نمود برای محاسبه فرمول درهر عدد رینولدز عدد ناسلت متوسط محاسبه یم شود این کار می تواند برای ۵ الی ۱۰ نقطه انجام شود سپس با توجه به رابطه تجربی زوکاسکاس با رسم نمودار لگاریتمی عدد ناسلت برحسب عدد رینولدز رابطه بدست خواهد آمد ازمایشات برای سیالی با عدد پرانتل کمتر از ۱۰ انجام شده و خواص سیال دردمای T درنظر گرفته شده است.