سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید وکیلی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
نادره گلشن ابراهیمی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

ریز کره های موم زنبور عسل حاوی داروی تئوفیلین با روش امولسیون کردن روغن در آب، به منظور بدست آوردن یک سامانه آزادسازی کنترل شده، تهیه شده است. اثرات متغیرهای فرایند شامل مقدارداروی بارگذاری شده ، مقدار امولسیون کننده، سرعت و زمان امولسیون کردن بر روی فرمولاسیون و سینتیک آزادسازی برون تنی (In Vitro) با استفاده از روش آماری تاگوچی برای طراحی آزمایش ها بررسی شد.
نتایج سینتیک آزاد سازی داروی تئوفیلین از ریز کره های موم زنبور عسل، باچند معادله سینتیکی آزادسازی مقایسه و نتیجه گیری شدن که از نفوذ فیکی (Fickian Diffusion) تبعیت می کند و مدل سینتیکی نیمه تجربی تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد.