مقاله آزادسازی تجاری و رقابت پذیری بین المللی در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پائیز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصاد بین الملل (International Economic Studies) (انگلیسی) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: آزادسازی تجاری و رقابت پذیری بین المللی در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازی تجاری
مقاله رقابت پذیری بین المللی
مقاله مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصری نژاد شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اتخاذ سیاست های آزادسازی به ویژه در عرصه تجارت خارجی مورد توجه خاص کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد. یافته های موجود در ادبیات موضوع، حاکی از تاثیرگذاری معنی دار تجارت آزاد بر اقتصاد کشورها است، به طوری که از طریق آن بخش های اقتصادی از دانش فنی و انتقال تکنولوژی بهره مند می شوند و با ارتقا ظرفیت های تولیدی و بهره وری منابع، عملا قدرت رقابت پذیری خود را در سطح بین الملل بالا می برند. از طرفی، تحلیل هر پدیده یا سیاست اقتصادی مانند آزادسازی تجاری بدون توجه به اثرات غیر مستقیم ناشی از روابط متقابل اقتصادی، می تواند کم دقت و حتی گمراه کننده باشد. با توسل به روش تعادل عمومی قابل محاسبه، می توان اثرات تغییر در متغیرهای برون زا بر متغیرهای درون زا را با در نظر گرفتن اطلاعات بخش ها و بازارهای مختلف اقتصادی و بکارگیری اطلاعات دنیای واقعی بررسی و پیش بینی نمود. تحقیق حاضر به دنبال آن است که با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) به بررسی اثر آزاد سازی تجاری در ایران، از طریق کاهش تدریجی و حذف کامل تعرفه ها و یارانه های پرداختی به بخش های مختلف، بر قدرت رقابت پذیری بین المللی این بخش ها بپردازد، علاوه بر این که می توان سایر آثار ایجاد شده را نیز تحلیل نمود. در این مطالعه، عمده ترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده، ماتریس حسابداری اجتماعی ۱۳۸۰ است، به طوری که در برآورد مدل CGE از نرم افزار GAMS استفاده شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که، آزادسازی تجاری حداقل در کوتاه مدت قدرت رقابت پذیری بین المللی بخش ها را تحت تاثیر چندانی قرار نمی دهد.