سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن ستاری ساربانقلی – عضو هیات علمی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
منیره روستازاده شیخ یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

شاهنامه فردوسی بعنوان یکی از با ارزشمند ترین آثار حماسی که به توصیف وقایع اساطیری و اجتماعی، صحنه نبردهای پهلوانی و مراسم و جشنهای آئینی و مذهبی و فضاهای حاکم بر شهرها و روستاهای آن زمان، سلسله مراتب اجتماعی و فضاهای حکومتی می پردازد و با توجه به زمان سروده شدنش می تواند تصویری از معماری دوره های پیش از اسلام و دوره های اولیه بعد از اسلام ارائه کند. در ابیات شاهنامه به توصیف فضاهای عمومی معماری مانند آبگیر، بند، پایاب، حجره، حصن و … و عناصر شاخص معماری چون ایوان، گنبد و حتی جزئیات شهرسازی آن زمان مانند تقسیمات شهری، کوچه و عناصری مثل میدان، دژ، آتشکده و فضاهای آموزشی پرداخته شده است ومطابقت این توضیحات با الگوها و سبکهای معماری آن دوران خواهد توانست اطلاعات دقیق تری در مورد ساخت و کاربرد بناها و شیوه زندگی مردم در اختیار ما قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف تدوین و ترسیم سیمای آرمان شهر فردوسی با محوریت شاهنامه فردوسی تدوین گشته است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است.