سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن ستاری ساربانقلی – عضو هیات علمی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهسا ایپچیلر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در پژوهش حاضر، تلاش گردیده است مسائل مرتبط با «فضاهای معماری و شهرسازی از «سوره ی نحل» قرآن کریم استخراج گشته و دسته بندی شوند. مورد بررسی قرار دادن دو محور اصلی۱٫فضاهای معماری و شهرسازی با زیر مجموعه های:مسکن و سرپناه-شهره- راه- سازه- گرما- بهره گیری از عناصر آسمان- رنگ- تخصص- نور و سایه- آب و ۲٫ مفاهیم معماری و شهرسازی با زیر مجموعه های: زیبایی- نشانه ها- عبرت گیری- بهره گیری از دستورات الهی- آرامش- امنیت- درستکاری در این سوره، نشان دهنده آنست که این سوره با جامع نگری به اصول معماری و شهرسازی پرداخته است. هدف تحقیق تحلیل ویژگی های فضاهای مطلوب معماری و شهری از دیدگاه قرآن کریم و به عبارتی آرمان شهر مطلوب قرآنی در «سوره نحل» می باشد. روش گردآوری مطالب این مقاله به صورت کتابخانه ای و شیوه ی تحقیق آن به صورت تحلیلی، تفسیری می باشد. نتایج نهایی تحقیق لزوم و امکان تحقق خلق و ساماندهی فضاهای بهینه زندگی برای انسان با توجه به مباحث آرمان شهری قرآنی است.