سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدکیانوش لاری بقال – استادیار دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

موضوع معماری و شهرسازی اسلامی متناسب با فرهنگ بومی مدتهاست که مورد توجه معماران و شهرسازان اندیشمندان دینی و جامعه شناسان بودها ست بسیاری از اندیشمندان و حتی مردم از الگوی معماری و شهرسازی نامناسب امروزی هم دررسانه ها و هم درمحافل علمی شکایت می کنند و آن را به عنوان یکی از نقاط ضعف جامعه اسلامی بیان مینمایند از طرف دیگر درنتیجه مطالعه سیرتحول معماری و شهرسازی اسلامی الگوی ارایه شده شیخ بهایی برای اصفهان را می توان به عنوان نمونه ای موفق مورد بررسی قرار داد این الگو برخلاف نمونه های کم و بیش هم عصر خویش مانند الگوی ارایه شده لئوناردو داوینچی درحد تئوری باقی نماند و جامه حقیقت پوشید این مقاله به بررسی آرا و اندیشه های شیخ بهایی و برداشت این عقاید از متون قرآن و نیز نحوه ترجمه آنها به طرح و کالبد شهری با استفاده از راهبرد مقایسه ای می پردازد این راهبرد برای کشف ارتباط بین آموزه های اسلامی و نتایج شهر سازانه آن که توسط شیخ بهایی ارایه شده است و نیز مقایسه آرمان شهرشیخ بهایی با آرمان شهرهای ارایه شده تسوط سایراندیشمندان اسلامی و غیراسلامی می پردازد.