سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله حسن زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
فرانک کریمی راد – دانشگاه ارومیه

چکیده:

آرتمیای دریاچه ارومیه از مرحله لاروی تا رسیدن به بلوغ هفده بار پوست اندازی می نماید و پس از پوست اندازی هفدهم ،آرتمیا از نظر جنسی نیز بالغ می شود و پس از مدتی شروع به تولید مثل می نماید.دو شیوه تولید مثل در آرتمیای دریاچهارومیه مشاهده می گردد. ۱-تولید مثل به روش تخمگذاری- زنده زایی ۲- تولید مثل به روش تخمگذاری . نتایج بررسی ها نشان می دهد که درصد چربی و پروتئین آرتمیای دریاچه ارومیه در مقایسه با آرتمیاهای مختلف در دیگر نقاطجهان از موقعیت خوبی برخوردار است و این موضوع حاکی از ارزش غذایی بالای آن می باشد.ولی امروزه بدلیل بهرهبرداریهای نادرست از منابع آبی و همینطور کاهش نزولات آسمانی این موجود بی نظیر در معرض خطر جدی قرار دارد. از ۱۳ سال گذشته عمق دریاچه ارومیه شش متر کاهش یافته و با ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده کل دریاچه ارومیه از بین میرود