سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاوه مقدم تبریز – مهندسین مشاور قدس نیرو
مهرداد مستقیمی – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

در این مقاله مسئله آرایش مجدد شبکه توزیع به منظور کمینه کردن یک تابع هزینه مشخص روی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک بررسی می شود. الگوریتم یک روش آماری اتفاقی(Stochastic) جهت بهینه سازی و بررسی فضای مورد مطالعه می باشد که ایده آن روند انتخاب طبیعی و تکامل موجودات زنده می باشد. و چنانچه خواهد آمد برای مسائلی که حالات مورد بررسی آن بسیار زیاد هستند مانند آرایش های مختلف یک شبکه توزیع وسیله مناسبی می باشد.