مقاله آرایه شناسی عددی تباره Trifolieae در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: آرایه شناسی عددی تباره Trifolieae در ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاکسونومی عددی
مقاله Trifolieae
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیم پور فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مازوجی علی
جناب آقای / سرکار خانم: شریف نیا فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی فرنگیس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Trifolieae یکی از بزرگ ترین تباره های تیره بقولات و مشتمل بر جنس هایی با برگ های سه برگچه ای می باشد. طبق منابع موجود بین جنس های این تباره شباهت های ریخت شناسی فراوانی بویژه از نظر خصوصیات کاسه و جام گل دیده می شود. به منظور مطالعه قرابت فنتیکی جنس های این تباره، تاکسونومی عددی با استفاده از ۳۲ صفت ریخت شناسی در ۵۲ گونه انجام شد. تجزیه خوشه ای به روش UPGMA دو گروه اصلی را مشخص نمود. گونه های جنس Melilotus خوشه مجزایی را بر اساس ویژگی های خامه و دانه تشکیل دادند. خوشه دوم به دو زیرخوشه اصلی تقسیم شد که در این میان گونه های جنس Trifolium گروهی همگن را نشان داد. در زیرگروه دوم برخی گونه های جنس Trigonella در میان گونه هایی از جنس Medicago قرار گرفتند. شکل برگچه وگوشوارک، پیوستگی گوشوارک به دمبرگ و شکل نیام از متغیرترین صفات در تفکیک گونه ها می باشند.